Spoločnosť bola založená v lete roku 2000, ako malá stavebná firma so zameraním na malé stavebné práce. V priebehu niekoľkých rokov sa stala spoločnosť zárukou solídnosti vo svojom obore. Aj popri rýchlo rozvíjajúcim sa technológiám si spoločnosť zachováva svoju profesionalitu poskytovaných služieb a stavebných prác.

REALIZÁCIA NOVOSTAVIEB
A REKONŤRUKCIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

  • Stavby na kľúč
   • budovy a domy pre bývanie
   • budovy a domy pre výrobu a služby
  • Rekonštrukcie stavebných objektov
   • budovy a domy pre bývanie
   • budovy a domy pre výrobu a služby

ZHOTOVOVANIE VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV A OMIETOK

  • TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY
   • polystyrén (EPS,XPS)
   • minerálnej vlny (MW)
  • Omietky
   • Vonkajšie omietky
   • Vnútorné omietky
   • Zatepľovacie omietky
   • Sanačné omietky

 

Drobné stavby

  • DOMY PRE BÝVANIE A BUDOVY A PRE VÝROBU A SLUŽBY
   • oplotenia
   • interiérové obklady a dlažby
   • úprava plôch okolo objektov
   • zámkové dlažby
   • sádrokartónové konštrukcie